Yoshinken
 

Neijia quan
 Livsenergi, QI

”Qi” på Kinesiska eller ”Ki” på Japanska är ordet som beskriver livsenergi. Det kan även översättas som luft, andning, styrka och kraft. Ovanstående tecken används hursomhelst till att representera/beskriva innebörden av kraften eller livskraften.

Enligt den kinesiska tron och läkekonsten är Qi en pulserande kraft som flödar runt i alla
levande varelse. En frisk individ har mer Qi än en sjuk individ, en död har ingen Qi eller
värme alls livskraften är borta.

Hälsa är mer än bara en massa Qi, hälsa innebär att Qi´n i vår kropp är ren snarare än förorenade och smutsig. Qi´n flödar sakta och lugnt, ej blockerad eller stagnerad. Qi är också den livsenergi som vi känner i naturen.

Ett av de tidiga bidragen i kinesiska kultur, tusentals år tillbaka i tiden, var upptäckten av de flödesmönster som utgjordes av Qi runt alla levande varelse. I människokroppen kallas
flödesmönstren som utgörs av Qi, för ”meridianer”.

Ur dessa studier och analyser kom:

1. Grunden till ”Traditional Chinese Medicine” (TCM) innehållendes ackupressur
( i japan känt som Shiatsu ), ackupunktur och naturmedicin.

2. Övningar och serie av övningar som stärker kroppen innifrån, stimulera god hälsa
och ett långt liv ( Nei jia ).

3. En viktig kunskap om anatomi och känsliga punkter som används, med eller utan
vapen, i kampkonsten känd som Wushu / Kungfu.

 

"Qi nätverket" är som vilket transportsystem som helst. Om det finns en blockering vid
någon knutpunkt kommer detta att överbelasta hela systemet. På kort sikt kan denna överbelastning kompenseras på något sätt men på lång sikt kan det få allvarliga konsekvenser om inger görs.

I människokroppen kan dessa blockader orsakas av blåmärken, muskelskador och sträckningar, speciellt om de inte behandlas rätt och inom
kort tid.

Stillasittande, liggande under lång tid samt monotona arbetsställningar kombinerat med stress och vissa typer av arbete kan också orsaka blockering av Qi.

 

 Qi Gong


Qi Gong = utveckla kunskap och kontroll i syfte att öka välbefinnandet i kropp och sinne ( Yi )genom att arbeta med livsenergi.

 

Qi Gong kan delas upp i två kategorier :


Dong Gong
Dynamisk eller aktiv, Motion, Yang
Dynamisk Qi Gong
Jing Gong
Stillsam eller passiv, Meditation, Yin,
Stillsam Qi Gong

 

Båda dessa former av Qi Gong finns i Yoshinken som härstammar från Yi Quan ( Kina ) och Taikiken ( Japan ). Oavsett om denna träning syftar till att träna en kampsport eller för hälsans skull i motionssyfte så börjar träning med :

1. Zhan Zhuang ( Ritsu Zen )
2. Shi li ( Yuri )
3. Mo ca Bu ( Hai )
4. Zou bu Shili ( Neri )

Det är rekommendabelt att skilja dessa träningsmoment från annan träning under samma träningstillfälle då kropp och sinne behöver denna stund att absorbera detaljerna på ett lugnt och harmoniskt sätt.

Den fysiskt krävande och hårda träningen bör tränas vid ett annat tillfälle för att inte förvirra känslorna av mjuk och hård ( Yin och Yang ) träning.

 

 

 

Foto Paul von Stroheim