Yoshinken Jubileums Gasshuku, 11-12 augusti 2012

Yoshinken
 

I år var det tio år sedan Yoshinken grundades som en egen budoart. För att fira detta anordnades en gasshuku i Stockholm, den plats där stilen startade.Träningen ägde rum i Hagaparken, i närheten av Yoshinken Stockholms dojo (den nya, som ännu inte annekterats av kungamakten).

På uppmaning från Sensei Marshall hade alla deltagare förberett ett kort pass för att belysa eller sammanfatta någon aspekt av vad Yoshinken betytt för dem genom åren. Efter en kort introduktion av Sensei i ritsu-zen, yuri och hai, med fokus på maai, turades var och en om att instruera i de övningar som han eller hon hade förberett.

Det blev tio stycken ytterst varierade pass, där man i varje övning tydligt såg det intryck som alla de olika kenpoka hade med sig från sin tidigare träning, men också en samstämmighet om de viktiga grundprinciperna som Sensei har förmedlat.

  • Esko hade förberett en övning för att applicera mukae-te och harai-te som en armlåsteknik hämtad från taijiquan.
  • Claes diskuterade vikten av samarbete i träningen, och applicerade detta i en drill för att öva Harai-te med en partner.
  • Andreas inspirerade till en fri qi-gong för att hitta balansen mellan stabilitet och kreativitet, illustrerat genom jord och himmel.
  • Jag själv poängterade hur man kunde arbeta med bilden av spjut och sköld i han-zen.
  • Monica guidade deltagarna genom flow och applikationer kopplade till ritsu-zen.
  • Patrik presenterade ett sätt att fördjupa sin förståelse för dan-tien, kopplat både till hakke och fotarbete.
  • David kopplade samman sin bakgrund inom Hsing I quan med Yoshinken, och visade hur man kan arbeta med olika daken inspirerade av de fem elementen.
  • André delade med sig av sina erfarenheter av tui-shou, och gav råd om hur man kan föra över lärdomar från den övningen till kumite och applikationer.
  • Anders visade ett praktiskt exempel från sin vardag som väktare där han använt sina färdigheter från Yoshinken och Ju-Jutsu för att avvärja en våldsam situation med kontroll och utan mer våld än nöden krävde.
  • Keikon avslutades av Sensei Åke som poängterade vikten av att alltid ha med sig en mening i all keiko, och att aldrig glömma att anknyta det man tränar på till verkligheten.

 

 

 

På kvällen var vi alla hembjudna till Sensei Åke för grillmiddag och firande av tioårsjubileet. Sensei Marshall passade på att visa ett bildspel om de år som gått i Yoshinken, och också om de år som ledde fram till Yoshinkens grundande.

Det blev både ett tillfälle för oss alla att se tillbaka på tidigare års keiko, och även att få en djupdykning i vår stils historia och rötter i budovärlden. Det hela blev en mycket trivsam avslutning på dagen (även om ryktet gör gällande att träningen fortsatte fram till midnatt för dem av oss som sov över i Oyama Karate Kais dojo i Solna).

På söndagen träffades vi återigen i Hagaparken där vi tog skydd undan elementen inuti Eko-templet. Sensei Marshall ledde träningen och såg till att alla visade på god spirit i övningarna. Sedan fick var och en visa upp en embu som sammanfattade det pass som man hade hållit dagen innan.

Det var en fantastisk stämning och akustiken i Eko-templet förstärkte effekten så att varje tanshu blev någonting utöver det vanliga.

Slutligen fick Göteborgsgruppen visa upp sin bokken teknik under ledning av Sensei, och som vanligt dök det upp ny information under resans lopp som gav en djupare förståelse för kopplingen mellan Yoshinkens tomhänta teknik och klassisk kenjutsu.

Det hela var ett oerhört lyckat firande av den gemenskap som finns i Yoshinken, och kvalitén på den träning som vi håller på med. Framförallt var det en helg som gav inspiration och riktning för framtidens träning, och förhoppning om att få fortsätta träna tillsammans i många år framöver.

Filip Olow