Yoshinken
     
   
         
    SHIN-NEN-KEIKO, 14 januari 2023    


Yoshinken


Den första träningen (Keiko) på det nya året

 

Lördag

Vi samlades i Eko templet i gryningen för att skåla in det nya årets träning med Sake. Sensei Marshall som inte kunde närvara fysiskt var med på länk och hälsade in det nya året i Yoshinken tillsammans med oss.

Efter en längre Ritsu zen, Yuri, Hai, Neri gick vi igenom vilken Tai sabaki vi redovisar inom Taikiken och tittade även på några andra arters förflyttning. Detta kommer att ingå som tema under 2023.

Vi hade en kort träning med Jo, Bokken med Mukaite och därefter den obligatoriska Tanshu från alla innan vi avslutade det fysiska delen av Shin-nen-keiko.

 

 

 

Efter en trevlig lunch och ett kunskapsprov samlades vi i OKKs dojo för att titta på de bidrag med bild och text som alla medlemmar skickat in.

Shin-nen-keiko känns alltid lite speciellt då man på något sätt sätter upp riktlinjer för träningen för den kommande tiden och blickar bakåt på vad vi har gjort.


Tack alla för ert deltagande i Shin-nen-keiko.