Yoshinken
     
   
         
    SHIN-NEN-KEIKO, 16 januari 2021    


Yoshinken


Den första träningen (Keiko) på det nya året

 

Lördag

Det blev förstås ett annorlunda Shin-nen-Keiko 2021, p.g.a. de restriktioner vi följer i.o.m. Corona pandemin.

Vi träffades som vanligt i Eko templet i Haga parken i gryningen och alla hälsades välkomna med en skål i Sake.

Därefter genomfördes en lugn och stilla individuell träning med tankarna på året som gått och vad som väntar detta år.

Våra tankar gick även till Sensei Marshall som inte kunde närvara.

Efter träningen hade alla tagit med sig något att äta och dricka då vi ställde in det vanliga restaurang besöket som är tradition, p.g.a. Corona rekommendationer.

 

 

Bild och text presentationer blev även detta annorlunda då det gjordes på eftermiddagen i ett digitalt format.

Många hade beskrivit besvärligheten att träna under rådande förhållanden men de beskrev också fördelen i att få tänka om lite.

Precis som året varit, fick vi använda fantasin och göra på annat sätt. Det blev också väldigt bra då långväga medlemmar kunde vara med på det digitala utan att resa från andra delar av landet.

 

Åke