Seminarium och träningsbilder, Stockholm, 19-20 mars 2022

Yoshinken
 

Lördag 19 mars.

 

Ritzu-zen

Under Sensei Åkes ledning började seminariet med 70 minuter Ritzu-zen.

Efter Ritzu-zen följde en mycket intressant diskussion om upplevelser, erfarenheter och förutsättningar att stå i Ritzu-zen under en längre tid. Skador och förslitningar kan begränsa möjligheterna att inta och behålla en hög Kamae i Zen under en längre tid.

Vissa av oss upplever också mentala utmaningar att stå i Zen under en längre tid. I våra diskussioner kom även några av oss att diskutera upplevelsen och erfarenheten av Ki i vår Zen träning.

I samband med denna diskussion går mina tankar till ett utdrag ur Soke Yoshimichi Satos bok; Kensei Sawai Kenichi Sensei. "No matter how much I try to tell you about Ki, you won't be able to grasp the true meaning of Ki without practising on your own. Whether you get it lies in your own experience and in your feelings. It depends upon you only. Even if you hear Ki explained thousand times, you will never understand it on the basis of explanations alone. It is something that come from your own strength and from life long practice".

 

Yuri

Som en förlängning av vår Ritzu-zen, visade Sensei Åke oss en Yuri som var lite annorlunda än den Yuri vi har gjort tidigare.Denna Yuri var kopplad till en av Yoshinkens fem principer, Teki-yo = application.

Applikationen hade som syfte att möta en teknik, med händer och armar i stort sett horisontella och utan rörelse. Rörelsen i Yuri utfördes först när man kom i kontakt med tekniken. Applikationen blev på så sätt snabbare och betydligt mer effektiv.

Applikationens utförande försvårar även för en motståndare att tolka och känna intentionen bakom en sådan Yuri.

 

Hai

Sensei Anders fortsatte att leda seminariet i Hai och Neri. I Taikiken syftar träningen i Hai till att utveckla kroppens skydd och säkerhet mot en motståndares attack. I Hai delar man in kroppen i tre zoner, Ten (Heaven), Chi (earth) and Jin ( man).

I Hai utvecklar man styrka i fötter, ben och höft. Armar och händer används som antennerna hos en insekt och utvecklas i att upptäcka vilken sorts attack en motståndare har för intention att utföra. Genom Sensei Anders ledning fick vi, med och utan partner, träna på dessa moment i Hai.

I förflyttning i Hai fick vi även prova att ha armarna och händerna i tre olika höjder.

 

Neri

Zen och Hai utvecklar Ki på insidan hos en individ. I Neri tränar man musklerna på utsidan av kroppen. Genom upprepning och upprepning utvecklar kroppen styrka, motståndskraft och uthållighet.

I Neri finns det fyra metoder att träna kroppens yttre i försvar och attack: Mukae-te, Harai-te, Sashi-te och Daken. Sensei Anders bjöd på många roliga och intressanta övningar i Neri, att med och utan partner, träna försvar och attack.

Lördagskvällen avslutades med en trevlig middag tillsammans.

 

Rickard Alvevind


 

Söndag 20 mars.

 

Suishu

På söndagen var vi tillbaka i Hagaparken och dagen började med att Sensei Andreas höll i ett pass med tema Suishu (Pushing hands).

Först fick vi göra Suishu två och två och på kommando frysa mitt i rörelsen. Detta gör det möjligt att se ifall man står bra och ifall man har behållit sin Ritsu Zen och det är ett bra sätt att utvärdera sin ställning i Suishu.

Därefter fick vi öva på olika sätt att i Suishu komma in på vår motståndare genom att göra en spiralrörelse. Passet avslutades med att vi, två och två, fick välja en applikation som vi kunde utföra ifrån Suishu. Därefter utfördes den applikationen som ett avslut efter tre varv av Suishu samt i friare form där först en i paren utförde applikationen och därefter båda.  

 

Randori

Därefter höll Sensei Åke i ett pass med Randori som tema. Vi fick göra en övning där vi gradvis gick över från Tanshu mitt emot varandra, till Push hands, till Randori och tillbaka till Push hands. Det var ett bra sätt att hjälpa oss att hålla en lagom intensitet på Randorin, där vi fortsatt klarade av att leverera tekniskt bra rörelser med flow och en dynamisk växling mellan hårt och mjukt. Vi fick också att göra Randori och lägga in dynamiken från de olika elementen i hur vi rörde oss.

Det var en spännande övning som lärde oss mycket om att variera dynamik och tempo även om vissa element såklart var enklare att få till än andra. Framför allt blev det svårt när båda personerna i paret använde element som var mycket framåt tex trä. Det var ett ganska intressant konstaterande och kanske är det just därför man ibland kan läsa om hur olika element kan användas för att neutralisera varandra, även om det inte var något vi gick in på i detalj just denna helg.  

Därefter åt vi lunch och Sensei Monika började sitt pass redan under lunchen med att sammanfatta Jodons historia och berätta om några personer som har varit viktiga i stilens utveckling.

 

Bokken  

Efter lunch gav vi oss av till OKK Dojo. Där Senpai Lennart höll i ett Bokken pass. Han lät oss arbeta med olika serier av tekniker, bland annat två olika sätt att dra, följt av hugg och stick. Vi fick också två och två bygga en liknande serie.

 

Jo 

Dagen avslutades med ett Jo pass som leddes av Sensei Monika. Här gick vi igenom de grundläggande Jo teknikerna. Vi fick också, var och en, beskriva teknikerna och vilka detaljer som är viktigt att tänka på.

Att vi i OKKs dojo hade tillgång till speglar gjorde också att vi senare, när vi övade på teknikerna, kunde få en direkt feedback på just de detaljer som Sensei Monika bad oss titta på.  

Vi gjorde också en form av Push hands/Sticky hands med Jo stav. Där vi två och två först gjorde tre varv med kontakt för att sedan som avslutning direkt glida över i en tillämning med teknik.

Slutligen gjorde vi en övning med Bokken och Jo där den med Jo stav slog undan Bokken på olika sätt.

 

Andreas