Seminarium och träningsbilder, Stockholm, 20 november 2021

Yoshinken
 

November var sig lik, löven hade fallit och höstprakten ersatts av ett vilande skogslandskap, när vi samlades i Hagaparken för en träningsdag under lördagen.

Morgonens pass började med att vi fick stå en lite längre stund i Ritsu Zen än vad vi vanligtvis gör. Därefter fick vi välja en Yuri som vi skulle göra i en variant med mindre rörelser, en small-Yuri. Yuri, likväl som Neri och Hai, gjordes också under en liten längre tid än vanligtvis.

Sedan utmanade vi varandras Ritsu Zen med attacker och blev uppmanade av Sensei Åke att ge feedback på varandras reaktioner och blockeringar. Fokus låg på att redan innan attacken med vår medvetenhet och intension vara ute hos Uke för att på så sätt kunna påbörja blockeringen i tid och för att kunna möta attackerna med flow och kontroll.

Vi diskuterade också storleken på blockeringarna och i vilka lägen det är bra att göra ett något mindre eller större svar på Ukes attacker. Krokar och uppercuts är också något som vi upptäckte att det är bra att träna extra på. Därefter åt vi lunch och fortsatte våra diskussioner i Fjärilhusets restaurang.

Efter lunch var vi i OKKs dojo. Det var ett kärt återseende då flera av oss inte har varit där sedan pandemin bröt ut. Här fick vi återigen utmana varandras Ritsu Zen men denna gång stod vi på mittsar så att det var mer utmanande balansmässigt. Vi provade också att attackera varandra från sidan och att attackera mer och mer från baksidan för att se var gränsen går där försvaret blir alltför svårt.

Därefter ägnades resten av passet åt vapenträning. Två och två fick vi göra Sanbon Kumite med Bokken mot Bokken. En i paret attackerade med ett på förhand bestämt mönster och den andre försvarade med blockeringar och markerade kontringar.

Det var ett bra sätt att kunna göra lite mer fokuserade och utmanande attacker samtidigt som vi behöll bra kontroll. Några av de blockeringar som vi testade var: Mukae-te som svar på hugg rakt uppifrån, att bara flytta undan svärdet som svar på hugg rakt uppifrån, att gå bakåt och hamna utanför räckvidden av slaget samt Sashi-te som svar på rak stöt.

 


 

Sedan blev vi i stället attackerade med Jo-stav och vi diskuterade vilka skillnader och likheter det ger för Nages försvar och kontringar. Jag upplevde att likheterna är ganska många men att avståndet såklart blir något längre och kanske också att just rätt Ma-ai av den anledningen blir en ännu viktigare aspekt.

Slutligen gjorde vi en Randori med Bokken mot Bokken där vi dock på förhand hade bestämt vem som skulle attackera och vem som tog hand om attackerna. Det är kul att få prova på vilka kunskaper och förmågor som faktiskt går att utföra lite mer fritt på det här sättet.

Till sist repeterade vi Kihon med Jo-stav och provade att attackera en Bokken som den andre höll upp som en måltavla. Det var ett roligt och fartfyllt träningspass.

Efter passet tittade vi på film. Filmerna visade framför allt hur några berömda Senseis instruerade. Det visade sig att Sensei Åke valt dagens övningar utifrån dessa filmer. Till exempel fick vi se Sensei Kallenbach och Sensei Krieger instruera i övningarna vi just prövat på. Det var intressant och gav oss möjlighet att reflektera över övningarna igen både ur ett elev- och ett instruktörs-perspektiv.

Det var en bra avslutning på en intressant träningsdag med många spännande utmaningar.

 

/Andreas