Seminarium och träningsbilder, Stockholm, 26-27 oktober 2019

Yoshinken
 

Lördagens första Keiko hölls i utmärkt utbildnings väder.

Sensei Marshall började med att varje person fick berätta tre personliga saker som gav mening (Imi) i Yoshinken Keiko. Därefter började Sensei Marshall arbeta med Kamae - Ma-ai. Först att förklara sedan i Bunkai med varje person.

I slutet av första Keiko hade vi lyft fram alla fem principer inom Yoshinken. I-mi (meaning), Hari-i (dimension), Teki-yo (application), Ryu-do (flow) and Mu (no mind).

Innan vi avslutade fick varje person sammanfatta första Keiko med ett ord.

Lördagens andra Keiko började med Tanshu. Sensei Marshall ville att vi skulle lyfta fram samma Kime och rörelser i Tanshu, som vi skulle gjort om vi mötte en eller flera personer i riktig Kumite

Vi avslutade lördagens andra Keiko med Kobudo - Bokken.

 

 


 

Söndagens Keiko började med Han Zen. Vi byggde upp vår Kamae med intentionen och målet att gå in i Han Zen med 100% självtillit och harmoni.

Sensei Marshall testade även vår Ritzu-Zen med samma inställning och attityd som i Kumite. Denna situation gav oss flera väldigt viktiga lärdomar.

Innan vi gick in i Kobudo delen av Keiko med Jo, huvudvapnet i Shindo Muso Ryu, så fick Sensei Marshall, Sensei Åke, Sensei Esko och Sensei Andreas en mycket speciell uppgift.

Vid Shin-nen-keiko 2022 ska dessa fyra Sensei visa upp två personliga kator. En kata med tom hand och en Kobudo kata. Båda katorna ska lyfta fram Yoshinkens principer. Det här är ett unikt sätt att anpassa och tolka ett individuellt perspektiv i modern Budo. 

Sensei Marshall berättade sedan hur Shindo Muso Ryu grundades 1605 av Muso Gonnosuke Katsukichi.  Efter att ha blivit besegrad av Miyamoto Musashi tillverkade Gonnosuke ett nytt vapen - Jo (Tsue). Vapnet var 30 cm längre än det genomsnittliga japanska svärdet.

Gonnosuke utvecklade sedan tekniker till sin Jo (Tsue) baserat på tidigare erfarenheter från olika gamla vapen. Han inkorporerade stötande rörelser från Hillebarden (Naginata), huggande rörelser från Bo and svärdet (Tachi). 

Med det här nya vapnet och dess tekniker hade han skapat Jojutsu Legenden säger att Gonnosuke återvände för att konfrontera Musashi och att han segrade.

Söndagens Keiko avslutades med en vacker Kobudo Randori mellan Sensei Marshall med Jo och Sensei Åke med Bokken.

 

Rickard Alvevind