Seminarium och träningsbilder, Stockholm, 28 september 2019

Yoshinken
 

Vi såg alla fram emot att äntligen få träffa Sensei Marshall igen.

Pga regn hade vi lördagens morgonpass i Ekotemplet. Alla fick tillfälle att ställa frågor till Sensei. Ämnen som togs upp var bl.a. Kamae, Hai och andning.

Som vanligt blev svaren mycket utförliga såväl verbalt som fysiskt. Något som visar hur komplex vår art är.

Efter lunch fortsatte träningen i OKKs Dojo. Där tog vi bl.a. med erfarenheten från Ritsu Zen till Randori.

 


 

Passet på söndagen inleddes av Sensei Andreas. Ritsu Zen, Yuri, Hai och Neri gjordes med små och stora rörelser. Därefter ledde Sensei Esko en omvänd träning med start i Neri och avslut i Ritsu Zen.

Sensei Åke fick avsluta dagens träning med Bokkenövningar för att visa Sensei Marshall vår nuvarande standard och förståelse för vapnet. Avslutningsvis en Tanshu med Jo.

 

Domo Arigato Sensei,
Monika