Seminarium och träningsbilder, Stockholm, 28-29 oktober 2017

Yoshinken
 

Helgen bjöd tyvärr på lite tråkigt väder med duggregn, men det hindrade oss inte från att ha några mycket bra träningspass.

Efter en traditionsenlig start med Ritsu zen så arbetade vi under lördagen mycket med knutna händer, både i Han zen och Neri. Vi fick även arbeta med att i form av parövningar göra blockeringar och Mukaite med knutna händer. Vi arbetade också i par med stickyhands och pushhands övningar.

Sensei Marshall introducerade ett nytt sätt att blockera höga krokar mot huvudet genom att följa med Ukes rörelse och leda bort slaget från utsidan. Det var inte en helt enkel rörelse att få till direkt, men definitivt en bra övning och något som vi får ta med oss och fortsätta arbeta med på vår lördagsträning.

Under pass två tog Sensei Marshall tillfället i akt att verkligen betona hur viktig vår regelbundna träning på egen hand är för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. Ritsu zen är helt central för denna utveckling och han bad oss verkligen att se över våra möjligheter att både träna oftare och förlänga den tid som vi står i Ritsu zen. Sensei introducerade också ett nytt sätt att jobba i Ritsu zen där vi kan tänka oss en impuls som går i en cirkel på sagittalplanet det vill säga längs med ryggen och magen.

 

 

Söndag jobbade vi mer med parövningar och avslutade med en gemensam övning där var och en av oss fick stå i mitten och ta emot attacker från alla de andra som stod i en ring runtomkring. Övningen blir ett sätt att öka medvetenheten om vår omgivning och den ställer krav på att den som står i mitten måste ta hand om varje attack effektivt för att kunna gå vidare och ta hand om nästa utmaning direkt.

Söndagen bjöd också på fler lärdomar för mig personligen då jag med Senseis hjälp upptäckte hur jag bättre kunde reagera när han testar och utmanar vår ställning. Mitt sätt att bara sjunka ner lite grand och låta kraften gå ner i marken är inte fel, men det krävs också något annat. Vi har många gånger fått rådet att vara aktiva med fötterna i vår Ritzu zen och liksom greppa marken med tårna. Att under Senseis test ha bilden av hur fötterna verkligen gräver sig ner i marken skapade en intention som verkligen hjälpte mig att stå stabilare med en mycket större tillit till min ställning.

Ett stort tack till Sensei Marshall för att han med sin kunskap och sitt engagemang leder och inspirerar oss. De regelbundna träningshelgerna med Sensei ger oss alltid mängder av nya övningar och idéer att jobba vidare med och det betyder enormt mycket för vår fortsatta utveckling både som grupp och som individer.

 

Andreas