Seminarium, Stockholm, 15 oktober 2016

Yoshinken
 

Sensei Anders organiserade detta seminarium där lördagen delades upp i fyra pass med lika många Sensei som höll i var sitt pass.

Förmiddagspassen hölls av Esko och Andreas och efter lunch var det Monika och Anders tur att leda var sitt pass.

 

Eskos Pass

Under detta pass utgick vi från en Hanbo kata gjord för att öva kihon tekniker. Då man inte alltid har tillgång till en Hanbo visade jag hur man kan utföra katan med en Jo utan att ändra avståndet till motståndaren trots att Jo staven är 38 cm längre en Hanbo.

Sedan tränade vi samma kata med en Tanjo, hälften så lång som en Jo, som även den gick att använda på samma avstånd som Hanbo och Jo. Avslutningsvis visade jag att denna kata går även att utföra med en Bokken om man gör några mindre förändringar.

 

Andreas Pass

Jag hade fått i uppdrag att planera och leda ett pass med fokus på Randori med Bokken. Det blev jag väldigt glad över, då jag inte är säker på att jag hade vågat välja just det temat själv med tanke på att det kändes som något av en utmaning.

Randori på våra lördagsträningen har, för min egen del, haft en tendens att bli lite ryckig och stel, så jag tog tillfället i akt att sätta samman en träningstimme som fokuserade på flow, rörlighet och samspel.

Den första delen av passet arbetade vi med att att få med oss mjukheten och följsamheten från Juri hela vägen till parövningar med Bokken. Därefter avslutade vi med att två och två visa upp en Randori liknande parövning där samspelet stod i fokus.

Övningen gick ut på att det redan på förhand var bestämt vem som skulle vinna varje omgång. Det gällde därför att tillsammans skapa ett improviserat samspel för att hitta fram till just det avslutet.

 

Anders Pass

Arbetade med tekniker som syftade till att få ett avslut i form av nedläggningar och fasthållningar. Alla tekniker byggde på att man gick in i närkontakt och därifrån via fasthållningar och nedläggningar fick kontroll över sin motståndare, endera med låsning eller annat avslut.

Alla tekniker diskuterades, skulle de fungera i en verklig situation, om inte, hur skulle man ändra tekniken så att den skulle fungera, tycker att det blev intressanta och givande diskussioner.

Fortsatte med Randori i olika former som avslutning på ett intressant seminarium. Alla instruktörer bjöd på intressanta och givande pass, tycker att hela seminariet var en lyckad tillställning, dock så saknade vi förstås Sensei Marshall.

 

Monikas Pass

Kanske är det först när man möter en motståndare som är större, eller betydligt större, som betydelsen av Mening, Dimensioner, Flow, Application och Mu blir tydlig. När muskelstyrkan får underordnad betydelse måste annat till för att få motståndaren dit man vill.

Likaså är det bra att ha "De tre skatterna" - Essence, Spirit och Ki i åtanke. Om det brister i Essence, (i det här fallet storlek och styrka, inte nödvändigtvis kunskap och erfarenhet,) måste det kompenseras av Spirit och Ki. Olika uppfattningar framkom hur Spirit kan påverkas. Som jag ser det kan Spirit höjas genom "peppning" vilket ökar min energi (Ki) och jag får mer ut av Essence.

Efter denna diskussion övergick vi till praktisk tillämpning; Allas Ritsu Zen, Yuri, Hai och Neri utmanades av Anders Bengtsson. Han bjöd på stort motstånd trots sin skadade axel. Alla hjälptes åt för att tackla problemen som uppstod. Pushing hands nr 4 - push på ukes 3:e steg, är en bra timingövning. Utan timing ingen flow. Utan flow återfår uke balansen och jag hamnar i underläge.

Det finns en serie som skulle kunna kallas Shichi Kumite - (sjustegskumite) som vi brukar göra ibland med olika intention. I detta fall anpassades den till passets tema. Avslutningsvis en Tanshu. Fri, men med en stor motståndare (Sensei Marshall) i åtanke.

Tack, särskilt till Anders, men även alla andra som gav bra feedback.

 

Osu Monika