Seminarium och träningsbilder, Stockholm, 30-31 maj 2015

Yoshinken