Seminarium och träningsbilder, Stockholm, mars 2015

Yoshinken