Seminarium, 2–3 oktober 2010

Yoshinken

 

Lördagen kom att handla om Ritsu Zen

Träden hade precis börjat skifta färg till gult och solen strålade genom lövverken när vi träffades i vår nya Haga-dojo på lördagsmorgonen. Vi började med att göra en övning där vi satt på knä och skulle fånga en kort käpp som plötsligt släpptes ovanför vårt synfält. Efteråt fick vi frågan hur vi hade tänk när vi förberedde oss och Sensei Marshall föreslog att vi borde fundera över kopplingen till Ritsu Zen. Vi fick oss en tankeställare om vad det innebär att släppa spänningar men samtidigt vara aktiv och vaken.
Sen pratade Sensei om hur viktig själva starten på Ritsu Zen är. Att redan från första början ta sin position och med självförtroende lyfta fram Ki-känslan kan hjälpa upp hela träningspasset. Sensei föreslog också att vi ska försöka hitta och utveckla vår egen personliga variation av hur vi startar övningen.

Vi talde också om hur kroppen och sinnet kan ge oss olika signaler under Ritsu Zen. Sensei Marshall påpekade att det är viktigt att lyssna på dessa signaler och att ta göra något åt dem. Men vi ska försöka hitta ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. Ibland kan det behövas en rörelse men det kan också vara så att det med lite övning går att ta hand om situationer som uppstår med hjälp av bara Yi.

Lördagens andra pass började med att vi utifrån dagsform och vår karaktär skulle välja varsin variation av Ritsu Zen positionen och undersöka vad den skulle kunna ge oss. Efter detta så gick vi vidare med att välja två Yuri-övningar var och prova att i övningarna låta en hand röra sig med en liten rörelse samtidigt som den andra rörde sig med en stor rörelse.
Sensei gick därefter över till att visa några applikationer och vi fick många exempel bl.a. på vikten av att känna in Ukes rörelser och reagera väl avvägt utifrån dem.

 

  

Söndagen var full av Yi-action.

Sensei Marshall hade förvarnat oss om att söndagen pass skulle innehålla mycket ”action”. Föga anade vi att svetten skulle rinna från våra pannor också på grund av kraven på koncentration och ett vaket sinne.

På söndagen tog vi upp en övning där vi stod mitt emot varandra i Ritsu Zen. Utan någon som helst fysisk kontakt gjorde Uke små utfallande rörelser som Tori reagerade på. Det var ett slags nervträning som Sensei Marshall kopplade ihop med att vi behöver låta Yi även uppmärksamma det som sker utanför oss själva i Ritsu Zen.

Sen utvecklade vi lördagens övningar och undersökte flera möjligheter att träna med korta käppar. Bl.a. jobbade vi med en övning där Uke omväxlande släppte en käpp som Tori skulle fånga och gjorde markerande anfall med en annan käpp som Tori också var tvungen att hantera. Sensei kopplade övningen till flera budotermer och talade om att vi för att göra övningen först är tvungna att använda Yi, sen förhålla oss till Maai och därefter skapa Kime. Övningen skapade en nyfikenhet och en vilja att undersöka mer om hur dessa begrepp förhåller sig till varandra och vad de egentligen betyder om man djupdyker in i dem.

Givetvis innehöll helgens seminarium också god mat med trevligt umgänge och givande samtal. Vi tackar Sensei Marshall för alla nya infallsvinklar och tar med oss massor med ny inspiration till vår fortsatta träning.

Andreas Braula