Besök hos Shin-Shin-Bu-Ken, Amsterdam, 2-3 Juni 2018

Yoshinken
 

Den 2 till 3 juni arrangerades ett Internationellt Taikiken seminarium i Shin-Shin-Bu-Ken Honbu Dojo i Amsterdam. Shihan Norimasa Iwama ledde träningen med hjälp av Sensei Itoh, medan Sensei Yokoyama tolkade till engelska. Från Sverige var vi tre deltagare som var på plats under seminariet. Sensei Åke, Lennart och Andreas.

Sensei Iwama inledde med att berätta om sin bakgrund (Wado Ryu, Kyukushin kai och Shorin Ryu karate) och utvecklingen av Taikiken. Det är alltid mycket spännande att höra om Taikikens historia från de som faktiskt var med på plats.

Sensei Iwama påstås vara 74 år men rör sig som om detta är en överskattning med minst 20 år. Han betonade vikten av att dagligen öva rörligheten och ledde oss igenom ett antal uppvärmningsövningar för vilka han rekommenderade 24 repetitioner av varje rörelse. Han varnade även för att slita ut kroppen med onödigt många repetitioner av tekniker.

Sensei Iwama betonade vikten av att vara avslappnad och låta teknikerna komma spontant vid Kumite. Han la stort fokus på Hai och Neri och fotarbetet med korta snabba Kendo steg fick stort utrymme. Han berörde även Dakken med tre olika slag och en låg Mae geri.

 

Flera Neri övningar gjordes också med ett fotarbete där stegen så att säga går på ”räls”. Det som vi ibland har hört kallas chicken-steps. Detta är ett intressant sätt att röra fötterna som fick oss att fundera vidare på vilken sorts stegteknik vi själva använder och hur den kanske skulle kunna utvecklas.

Speciellt intressant var också att några av övningarna han visade även har förekommit på en del filmer av Sawai Sensei. Bland annat den där båda armarna går upp i ett dubbelslag underifrån samtidigt som Nage utför ett Kendo steg. Avslutningsvis visade Sensei Iwama sin egen Tanshu.

Vi hade också glädjen att få bo hemma hos Sensei Hans Bakker samt Sensei Etien Graanoogst. Det är en gästfrihet som vi verkligen uppskattar och är tacksamma för. Detta gav oss dessutom ett utmärkt tillfälle att fördjupa diskussionerna kring seminariet även utanför dojon.


Andreas Braula och Lennart Eliasson