Oyama Karate Kai - The First 20 Years, bok release, Stockholm 27 juni 2020

Yoshinken
 

Bokrelease av Sensei Marshalls 2:a bok blev lite försenad p.g.a. sjukdom och en pågående pandemi. Träffen fick äga rum utomhus den 27/6-2020  i Hagaparken med säkert avstånd mellan deltagarna.

Oyama Karate Kai fyllde 50 år som klubb förra året och Sensei Marshall McDonagh, klubbens grundare har skrivit en bok och dokumenterat klubbens 20 första år under den tid som han var klubbledare.

 

 

Medlemmar från alla tidsepoker var närvarande och det var många kära återseenden. Boken är inte bara en återblick i OKKs historia utan ett dokument av Sveriges karate historia då vi på 60-70-talet tävlade och umgicks med alla arter.

Dessutom är det helt unikt med de storheter inom modern Budo/Wushu som har besökt klubben och Sensei Marshall under de första 20 åren av klubbens historia.

Boken kan beställas via Åke Wall 070-379 3580. För 380:- + frakt  

 

Åke