Yoshinken
     
   
         
     

Yoshinken
 

___ __ ___ __

Ritsu zen____________Taikiken______________Neri____

 

TAIKI-SHISEI-KENPO = TAIKIKEN

Taikiken är en Japansk budoform grundad av Soshi Kenichi Sawai (1903-1988), se bilder ovan. Detta system är grundat på Kinesiskt ”hand to hand combat” känt som ”Chuan-fa ”eller ”Kempo” ( Japanskt) inom ett internt system känt som ” Nei Jia” bestående av:

1. Tai chi 2. Hsing I 3. Ba Gua.

Sawai sensei var speciellt imponerad av Grand Master Wang Xiangzhai (1885-1963) som var den mest respekterade Wushu specialisten för sin tid. Wang Xiangzhai´s system Yiquan var också känt som Dachengquan och besläktat med Hsing I. Under Sawai sensei´s militärtjänstgöring i Kina, 1932, träffade han Wang Xiangzhai i ”hand to hand combat” och blev han fullständigt besegrad. Trots Sawai sensei´s ansenliga expertis i Japansk budo – 5:e Dan Judo, 4:e Dan Kendo, 4:e Dan Iaido, vid 22 års ålder. Mötet resulterade i en hängivenhet hos Sawai Sensei som fick honom att följa Yiquans väg.
När Sawai Sensei återvände till Japan fortsatte han ensam träningen fram till 1947 då han med stormästare Wang’s tillåtelse bildade Taikiken stilen. Träningen hölls på ett speciellt ställe i Tokyo i Meiji-Jingu, utomhus i naturen, omgiven av träd.

Taikiken attraherade många Budokas, speciellt från Kyokushinkai Karatedo,Sawai sensei hade en lång träningsförhållande med Masutatsu Oyama från hans universitetstid med Judo. Taikiken med Sawai sensei var unikt på många sätt, han öppnade aldrig någon Honbu dojo (huvuddojo) utan träningen hölls utomhus i möjligaste mån. Han tränade i sina elevers dojos och använde vanliga kläder på träning. Om det regnade träffades alla på ett Kafé för diskussion, hans erfarenhet verkade vara obegränsad, liksom hans egen personliga utveckling, han blev bara bättre.

Trots att hans träning kunde pågå under många timmar var det väldigt få som lämnade den tidigt, oroliga för att missa minsta detalj. Bland hans japanska elever fanns hans son Akio Sawai, hans svärson Yoshimichi Sato samt Norimasa Iwama, Kazuo Yoshida, Yukio Ito, Mikio Goto, Hatsuo Royama och Masashi Saito.

 


 

I Europa är gruppen av elever som tränat direkt under Sawai Sensei inte så stor Kyoshi Jan Kallenbach från Holland och ledare för Taikiken in Europa, Jean-Luc Lesueur (Frankrike) och Marshall McDonagh (Sverige). Ron Nansink och Wiert Postema (Holland)

Sawai sensei var ett levande bevis på vad som kan uppnås genom budons disciplin från Japan och Yiquan från Nei-Jia i Kina. Sawai sensei levde ett långt liv med faror och umbärande. Trotts detta hade han en god hälsa och var mycket aktiv fram till sin död år 1988.
Hans inspiration och engagement har lett till kontakt mellan Taikiken och Yiquan, speciellt från Japan med Mr.Kubo Isato genom sitt samarbete och sina studier med Yao Chengguang (son till Master Yao Xongzun, ”brother boxer” till Sawai sensei när båda tränade med Grandmaster Wang Xiangzhai)

Marshall McDonagh och senare Jan Kallenbach träffade och tränade med Master Cui Rui Bin och Master Dao Si Ming i Peking. De var dom första européer som tog kontakt med Yiquan och tränade direkt under Yao Xongzun, elev till Master Wang Xiangzhai. Dessa mästare har varit huvudkällan till inspirationen i Yiquan för Sawai sensei, så cirkeln var sluten för både Marshall och Jan sensei – Det började med Kyokushinkai (Sosai Mas Oyama) till Taikiken (Soshi Kenichi Sawai) till Yiquan (Master Cui Rui Bin –Master Dao Siming – Master Li Jian Yu).

Idag i japan är Soke Yoshimichi Sato mycket aktiv och följer noga Taikiken som Sawai Sensei lärt ut tillsammans med Kyoshi Norimasa Iwama, dessa två är huvudkällan till det intresset som finns för Taikiken i Japan idag, tillsammans med Mr.Takagi Yasuhide, Mr. Seiji Sato och Mr Michio Shimada.